Welkom bij

Wereldwinkel Houten

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

Fairtrade Week 2021

De week van de Eerlijke Handel

Voor de Wereldwinkels staat het thema ‘Koop een Betere Wereld’ centraal tijdens de Fairtrade Week 2021. Covid-19 maakt de urgentie van steun aan producenten in derdewereldlanden groter dan ooit. En jij en ik kunnen daar een bijdrage aan leveren. En vaak eenvoudiger dan gedacht.

‘Koop een Betere Wereld’ steunt producenten in Afrika, Zuid-Amerika en Azië op twee manieren: eerlijk kopen en eerlijk geven.

Eerlijk kopen: ‘Koop een Betere Wereld’ wil consumenten stimuleren tot bewust consumeren, tot wereldwinkelen, herkenbaar aan een icoon van een winkelwagentje gevuld met een hart. Wereldwinkelen betekent dat klanten producten kopen die goed zijn voor mens, milieu en samenleving. Je draagt bij aan een betere wereld: met minder armoede, honger en een meer rechtvaardige consumptie en productie. Dit past bij de SDG’s, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, die mondiaal het kompas zijn waarop landen samen koersen naar een betere toekomst. Als je wereldwinkelt stel je vragen als: is dit product in eerlijke omstandigheden gemaakt, krijgt de producent er een eerlijke prijs voor, is het fair verhandeld en duurzaam geproduceerd? Door te wereldwinkelen toon je je loyaliteit met - en een warm hart voor je medemens in arme landen.

Eerlijk geven: Wereldwinkels promoten crowdfunding platform PlusPlus. Dit platform verstrekt leningen aan kleine producenten in met name landbouw en voedselproductie, wat zorgt voor meer werk, minder armoede en extra voedselproductie. Bijvoorbeeld aan Y-Piesie uit Ghana. Met de lening helpt Evan Essels, de directeur, cacaoboeren in zijn streek met o.a. gereedschap en kan hij drie nieuwe medewerkers aannemen. Meer informatie vind je hier.